Dit is het oudste huis in deze straat en het enige met een witte voorgevel.

JohSinthenstraat 32Gebouwd in 1934 in opdracht van Theo Janssen (1901), boekhouder bij Noury en van der Lande. Hij trouwde in juni 1940 met Maria Kremer, tot haar huwelijk werkzaam als kokkin in Hotel de Wereld in Deventer. Zij was geboren in 1914 in Emsdetten (Duitsland), hetgeen een extra risico betekende toen het echtpaar illegaal werk ging verrichten. Hun na de oorlog geboren dochter getuigt: als ik hen vroeg waarom ze dat deden, was het antwoord: we hebben gedaan wat we moesten doen. Veel meer werd er niet over verteld. Zij waagden hun leven door Joden en Duitse deserteurs te verbergen. Eén en ander wordt door Nettie Kalkar (zie verder) bevestigd. Maria heeft lang na de oorlog aan haar dochter verteld dat zij ook nog een aantal Joden naar Dokkum heeft gebracht voor de oversteek naar Engeland. De getuige vermoedt dat het ging om mensen die een schoenenzaak hadden, mogelijk was hun naam Dijkstra.

Het tweejarig Joods meisje Nettie Kalker uit Amsterdam werd hier in december 1942 bij het toen nog kinderloze echtpaar als ‘kerstkindje’ afgeleverd. Zij was in september van dat jaar (samen met haar jongere broertje Bram) met de trein door een vrouw uit een onbekende verzetsgroep naar Oost-Nederland gebracht. Zij had daar al 7 onderduikplekken (onder andere in Neede) achter de rug toen zij hier in Deventer arriveerde. Haar jongere broertje Bram is ook in Deventer terechtgekomen, op Eerste Weerdsweg 15, bij Blanksma-Kroon. De beide families hadden af en toe contact. De Blanksma’s waren arm, ‘Nettie’ getuigt dat ‘oom Theo’ een keer zout voor hen heeft meegenomen (?).

Het echtpaar Janssen-Kremer moest in januari 1945 vanwege de onderduikers zelf onderduiken, en beleefde met hun ‘Nettie’ de bevrijding op de boerderij van de familie Hullegie in Broekland. Nettie is later naar de USA geëmigreerd. Bij een bezoek aan Nederland vertelt zij dat tijdens haar onderduik in dit huis inderdaad behalve Joden ook Duitse deserteurs gezeten hebben.

Het echtpaar werd in 1984 door Yad Vashem geëerd met de onderscheiding Rechtvaardige onder de volkeren.

Het adres op de kaart