De caféhoudster van De Groninger Boer was mevr. Alie Kloen-van Vondel.

9 Brinkgreverweg 80 oudZij woonde hier samen met haar man Roelof boven de zaak. Op de foto rechts het café, daaronder het huidige pand. Blijkens een brief gedateerd 18 maart 1994 heeft zij vijf Amsterdamse Joden een schuilplaats geboden van 1942 tot 1944. Ze schrijft: "Ik heb begrepen dat die Joden zo gauw mogelijk al die ellende wilden vergeten, en daarom nooit meer iets van zich hebben laten horen. Jammer, maar daar heb ik wel begrip voor. En: We waren niet aangesloten bij een organisatie, we deden het gewoon. Klaar af. We hebben nooit één briefje ontvangen, omdat we niet bij de ondergrondse aangesloten waren. We deden dit op ons eigen houtje."

Destijds was hier boven het café een verdieping met mooie kamer, keukentje en slaapkamer en een zolder. Daar werd niet alleen gewoond door de caféhoudster en haar man, maar ook nog door huurders, vaak Landbouwstudenten, voor fl. 80,- per maand. Toen zich in hoge nood de Amsterdamse Joden bij haar meldden en om onderdak vroegen heeft zij die in huis genomen voor hetzelfde tarief. We wilden geen woekerwinst maken, zoals dat wel eens gebeurde bij Joden. Achttien maanden hebben die mensen daar gezeten in de mooie kamer en op zolder. De hoofdbewoners woonden in het keukentje. Mevrouw had een zwager die SS-er was. Die heeft de Joden verraden, maar daar kregen ze op tijd bericht van. De Joden zijn toen hals over kop gevlucht, vonden misschien onderdak bij T en D aan de Rielerweg. Het echtpaar is een hele nacht bezig geweest om alle sporen te laten verdwijnen. 

9 KloenSchrijfster was toen acht maanden zwanger. Bij de inval de volgende dag heeft zij haar dikke buik de moffen eens extra toegestoken en met een heel onnozel gezicht gezegd ‘U denkt toch niet dat ik met mijn zwangere buik Joden in huis zou halen?’ Dat geloofden ze. Alleen moet ik er niet aan denken wat er was gebeurd als…..

Brinkgreverweg 80Een getuige (1933, vroegere buurtbewoner) kent het café en bevestigt het verhaal uit de brief. Hij vertelt tevens dat tijdens de bezetting in de driehoek Brinkgreverweg / Zwarte Hoopstraat / Bierstraat van de achtertuinen alle schuttingen zijn weggehaald: handig, niet alleen voor Joden en onderduikers, maar ook voor bezoekjes over en weer tijdens sperrtijd. Direct na de oorlog werden de oude grenzen overigens weer hersteld!

In februari 2015 meldt zich, met bijgaande oude foto, de dochter van Roelof Kloen (1903) en Alie van Vondel (1903). Zij is hun enige kind en werd geboren op 24 maart1945. Hieruit volgt dat de in bovenstaande brief (die getuige nooit gezien heeft) beschreven razzia niet plaatsvond in 1944 maar in februari 1945. Van haar moeder heeft zij altijd gehoord dat de Amsterdamse onderduikers waren: een Joodse vrouw met drie kinderen, genaamd Leo, Stella en Willy.

 

Het adres op de kaart